Category Archives: Pracovní listy

Inspirace k činnostem s dětmi

Na jaře jsme pro rodiče předškoláků po dobu mimořádného stavu v souvislosti s COVID-19 pravidelně vždy v pondělí nebo v úterý vkládali na naše stránky pracovní listy k vypracování. Nyní akci opakujeme, ale tentokrát budeme na naše stránky jednou týdně vkládat rodičům inspiraci k činnostem s dětmi :-).

Pracovní listy pro předškoláky

Na tomto místě, budou pro rodiče předškoláků po dobu mimořádného stavu v souvislosti s COVID-19 pravidelně vždy v pondělí nebo v úterý k dispozici pracovní listy k vypracování. Budeme rády, když nám je školáčci po návratu do školky přinesou k nahlédnutí. :). A pracovat s nimi můžou i mladší kamarádi :).

Leden

Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.

Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.

Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj (a něco k tomu).
(Dagmar Vysoká – Dětské stránky)

Prosinec

 Bílá zima, modré mrazy, sněhuláci celí nazí.
Proč si sněhuláku náš ze zimy nic neděláš?

Nic lepšího nad mráz není, zima je mé potěšení.
Modrá zima , bílý sníh, děti v teplých čepicích.

Listopad

Tak už je tu listopad.
A proč list a proč opad?
To proto, že listí padá,
ke spánku se strom ukládá.

Pod sněhovou peřinou
ukryje se před zimou.
Celou zimu bude spát,
aby moh´zas plody dát.

Podzim

Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovou ručičkou.
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.