Category Archives: Sdělení

Školní akademie (dopolední akce ZŠ)

V pátek 27.5.2022 v 9:30hod.
půjdeme do KD na

„Školní akademii ZŠ Velké Bílovice“

Prosíme, oblékněte dětem TRIČKO MŠ 🙂

Výlet s předškoláky do Ekocentra Trkmanka

Ve středu 11.5.2022 v 8:00 hod. odjedeme autobusem
s předškoláky do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Program: „Voda pro život“

Návrat do MŠ asi ve 12:00hod.

Do baťůžku dětem, prosím, zabalte pláštěnku a pití v uzavíratelné lahvi, svačinku děti dostanou ze školky.

Vybíráme 70 Kč.
Děkujeme.

(Doprava bude hrazena mateřskou školou.)

Informace pro rodiče

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A PŘEDŠKOLÁKŮ NA TABLO

Ve středu 4.5.2022 od  8:30 hod.
proběhne v naší školce
společné fotografování tříd předškoláků na tablo.

(nastrojit děti jako obvykle na focení)
Děkujeme 🙂

Zápis do MŠ Kamarádi na školní rok 2022/2023

pro zvětšení klikněte na obrázek…

„Zvláštní zápis“ určený pro přijímání cizinců ke vzdělávání 
v naší MŠ proběhne v pátek 3.6.2022 od 8 do 12 hod. 

Vyšetření zraku

pro zvětšení klikněte na obrázek…

Informace pro rodiče ze třídy U kuřátek (karanténa)

Je nutné, aby se rodiče řídili těmito pokyny: 
Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 6.2.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest. V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace!

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)
viz.https://eportal.cssz.cz/tiskopisy  (Pozn. před vyplněním žádosti je nutné nejprve zakliknout „nová žádost“ a vygenerovat číslo žádosti) Žádost o ošetřovné lze podat také na https://www.khsbrno.cz/…ocr