Třída Kuřátka

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • Jarmila Opluštilová
  • rodina Slámova
  • Radka Vaňková, DiS
  • Marcela Grofová
  • rodina Haničky Buzrlové
  • rodina Lukáše Frolicha
  • rodina Teturova
  • rodina Nelinky Osičkové
  • babička Patrika Langa