Třída Kuřátka

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • Kateřina Osičková
  • Marcela Grofová
  • manželé Slámovi
  • manželé Skoupilovi
  • manželé Osičkovi (Ríša)
  • manželé Teturovi