Třída Koťátka

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

 • Dojáčkovi
 • Hájkovi
 • Omastovi
 • Čechovi
 • Esterkovi
 • Malíkovi
 • Strýčkovi
 • Huňařovi
 • Lachetovi
 • Tomkovi
 • Damborští