Třída Zajíčci

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

 • manželé Kubíkovi
 • manželé Svobodovi
 • manželé Holešinští
 • Caldare
 • manželé Slámovi
 • manželé Foukalovi
 • manželé Vitkovičovi
 • manželé Hromkovi I.
 • rodina Konečná
 • manželé Máchovi
 • manželé Hromkovi II.
 • paní Poláchová
 • manželé Pálkovi
 • manželé Teturovi
 • manželé Kachyňovi