Ostatní

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • pan MUDR. Mucha /velké poděkování od dětí z MŠ Kamarádi/Po dohodě s poskytovatelem se Mateřská škola „Kamarádi“ rozhodla věnovat tuto finanční částku Matýskovi Tihlaříkovi za účelem pokrytí léčebných výloh. Blíží se čas Vánoc a našim přáním je, aby si porazil svou nemoc. Hodně síly nejen Tobě přejí s láskou Kamarádi.
  • železářství Lebloch  /moc děkujeme/