Třída Koťátka

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • rodina Osičkova
  • rodina Strýčkova
  • rodina Lachetova
  • rodina Baumanova
  • rodina Strouhalova
  • rodina Kholova
  • rodina Vaďurova