Třída Myšičky

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

 • Bukovští
 • Křivánkovi
 • Pilarčíkovi
 • Lucie Gajdošová
 • Koubovi
 • Oslzlí
 • Škrobákovi
 • Šrámkovi
 • Hladký
 • Osičkovi (Zuzanka)
 • Hoferovi
 • Vyhňákovi
 • Jeřábkovi