Ostatní

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • MUDr. Zbyněk Mucha
  • Vyhňákovi
  • Lišťákovi
  • Nejezchlebovi
  • Macinkovi
  • Mádlovi