Třída Berušky

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • manželé Grofovi
  • Václav Svoboda
  • Maria a Veaceslav Guzunovi
  • manželé Pollákovi
  • Pavlína Přikrylová
  • David Mádl
  • manželé Kachyňovi
  • Andrea Moravčíková
  • Michael Sprinzel