Děti z DFS Hrozínek vystupovaly při oslavách 75.výročí založení SK Hrozen