Category Archives: Sdělení

Den učitelů

28. března si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tento den patří všem pedagogům a slavíme ho jako Den učitelů. Chtěla bych proto poděkovat všem kolegyním za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti dělají.  Práce všech učitelů a učitelek je náročná, má veselé i těžké chvíle. A proto Vám chci ze srdce popřát, aby se ty těžké chvíle z Vašeho povolání vytratily a aby ty veselé chvíle převažovaly a bylo jich co nejvíc.

Anna Kropáčová, ředitelka MŠ Kamarádi

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2020/2021 proběhne v termínu 7.5.2020 (čtvrtek). V souvislosti s pandemií nebude zápis probíhat obvyklou formou. O podrobnostech  Vás budeme informovat na webu školy,podle aktuální situace v průběhu měsíce dubna 2020.

Děkujeme za pochopení. 

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Velké Bílovice

Vzhledem k vydanému opatření ministerstvem školství ze dne 18.3.2020 proběhne zápis dětí do 1.tříd pouze elektronickou či písemnou formou bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

V prvním dubnovém týdnu obdržíte poštou dopis se:

  1. žádostí o přijetí dítěte – prosím doplnit jméno a příjmení žadatele, žádost podepsat
  1. tiskopisem o přidělení registračního čísla – ten si ponecháte

Žádost zašlete na ředitelství školy formou, kterou si zvolíte

  1. datovou schránkou školy – 3y3mtxr
  2. elektronickou poštou s elektronickým podpisem (obyčejný mail se scanem žádosti nestačí) 
  3. poštou

nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020 

Odklad školní docházky

Pokud uvažujte o podání žádosti o odklad školní docházky je potřeba si žádost z webu základní školy vytisknout, vyplnit, podepsat a s případnými přílohami (pokud již máte) poslat poštou do školy nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020. V případě potřeby volejte 515 552 801 nebo 723 607 632.

Uzavření MŠ do odvolání!!!

Po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola od 18.3.2020 až do odvolání uzavřena. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10-ti let z důvodu uzavření školského zařízení budeme vydávat po předchozí domluvě na tel. č.: 605 875 119.

Důležitá informace!!!

Vzhledem k aktuální situaci rušíme poslední hodinu ESS, která měla probíhat v ZŠ. 
O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Vzhledem k aktuální situaci se do odvolání plánované akce MŠ ruší! 
Týká se to divadel, besedy s odborníkem, návštěvy 1. třídy s předškoláky, logopedie, Hrozínku a dalších akcí, které měly v rámci MŠ probíhat.

Děkujeme za pochopení…