Ostatní

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • MUDr. Zbyněk Mucha
  • rodiče Laury a Emmily
  • rodiče Smuela