Třída Berušky

Děkujeme všem, kteří sponzorským darem přispěli naší MŠ:

  • Hančákovi
  • Hromkovi
  • Mádlovi
  • Strýčkovi
  • Tamirovi
  • Růžičkovi
  • Zapletalovi
  • Řehánkovi
  • Svobodovi