Naše kroužky

  • Hrozínek
    folklorní soubor naší MŠ, seznamuje děti s tradicemi našeho města a okolí a vede je k jejich udržování. Svým uměním chodí pravidelně potěšit babičky a dědečky v místním penzionu. Vystupuje na Dětském krojovaném plese, Dětských krojovaných hodech a navštěvuje také různé folklorní akce v okolí Velkých Bílovic. Děti vystupují vždy v tradičních krojích. Při tanci je doprovází cimbálová muzika a také žáci ZŠ svým zpěvem, protože dětské hlásky by ve velkém prostoru zanikaly.
  • Neposlušná pusinka
    pokládání základů ke správné výslovnosti – pro děti s menšími vadami řeči.
  • Hravé cvičení a gymnastika 
  • Logopedie
    do MŠ pravidelně dojíždí paní logopedka