Náplň dne

V naší školce se snažíme respektovat vlastní spontánní aktivity dětí během celého dne, využíváme situace, podněty a nabídku činností z formálního třídního kurikula, podporujeme činnosti v životě, venku a ve světě. Každá třída má svůj individuální režim dne, zde je jeho průměr:

6:00 – 9:30
otevření MŠ, scházení dětí (děti se scházejí ve třídě „U zajíčků“, kde si je jejich paní učitelka po nástupu do práce vyzvedne a společně odejdou do své třídy)

  • hry a činnosti dle volby dětí
  • skupinová a individuální práce nabízená učitelkou

8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí

9:30 – 11:30
pobyt venku

11:30 – 12:30
oběd

12:00 – 14:00
polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte

14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka

14:00 – 16:00
hry a činnosti dle volby dětí, možnost pokračovat v započatých pracích dne

16:00
uzavření MŠ