Category Archives: Předškoláci

Upozornění pro rodiče předškolních dětí

Dne 25.6.2020 (čtvrtek) a 30.6.2020 (úterý) v době od 8:15 do 15:45 hod. 
můžete v kanceláři u paní účetní vrátit čipy
– bude Vám vyplacena vratná záloha.
Děkujeme :-).
 
 
Věra Očenášková – účetní

Tablo 2020

Pracovní listy pro předškoláky

Na tomto místě, budou pro rodiče předškoláků po dobu mimořádného stavu v souvislosti s COVID-19 pravidelně vždy v pondělí nebo v úterý k dispozici pracovní listy k vypracování. Budeme rády, když nám je školáčci po návratu do školky přinesou k nahlédnutí. :). A pracovat s nimi můžou i mladší kamarádi :).

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Velké Bílovice

Vzhledem k vydanému opatření ministerstvem školství ze dne 18.3.2020 proběhne zápis dětí do 1.tříd pouze elektronickou či písemnou formou bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

V prvním dubnovém týdnu obdržíte poštou dopis se:

  1. žádostí o přijetí dítěte – prosím doplnit jméno a příjmení žadatele, žádost podepsat
  1. tiskopisem o přidělení registračního čísla – ten si ponecháte

Žádost zašlete na ředitelství školy formou, kterou si zvolíte

  1. datovou schránkou školy – 3y3mtxr
  2. elektronickou poštou s elektronickým podpisem (obyčejný mail se scanem žádosti nestačí) 
  3. poštou

nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020 

Odklad školní docházky

Pokud uvažujte o podání žádosti o odklad školní docházky je potřeba si žádost z webu základní školy vytisknout, vyplnit, podepsat a s případnými přílohami (pokud již máte) poslat poštou do školy nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020. V případě potřeby volejte 515 552 801 nebo 723 607 632.

Důležitá informace!!!

Vzhledem k aktuální situaci rušíme poslední hodinu ESS, která měla probíhat v ZŠ. 
O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Rozloučení s předškoláky 2019 – pasování