Změna bankovního účtu u plateb za školné

Vážení rodiče, sděluji Vám, že Mateřská škola Velké Bílovice dnem 1.12.2012 mění pro veškeré bezhotovostní platby bankovní účet, který od tohoto data bude otevřen u Československé obchodní banky, a.s. pod číslem 256219620/0300. Žádáme Vás o provádění úhrad školného na výše uvedený nový bankovní účet. Pro rozlišení platby uvádějte pod variabilním symbolem nadále číslo Vašeho domu. Stávající účet 1382032319/0800 u České spořitelny bude nadále platný jen pro úhradu stravného. Žádáme Vás o provedení změn na Vašich příkazech k úhradě školného. Děkujeme Vám předem za pochopení.

Kropáčová Anna, ředitelka školy