Vánoční přání

Šťastné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška,
v novém roce 2022
hodně zdraví, štěstí, pohody

a hlavně sluníčko v očích i duši
přeje dětem, rodičům a přátelům
naší školky

kolektiv MŠ Kamarádi.

MŠ Kamarádi (děti i celý kolektiv naší školky)
děkuje touto cestou  také všem sponzorům,
kteří podporují činnost naší školky finančními,
ale i věcnými dary a přeje všem krásné vánoce.