UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci Vás opakovaně žádáme: 

  • při vstupu do MŠ používejte dezinfekci rukou;
  • nezapomínejte na použití respirátorů, roušek či jiné ochrany dýchacích cest;
  • dodržujte rozestupy;
  • vyzvedněte si dítě, a co nedříve opusťte prostory MŠ.