4.třída Štěňátka 1.NP

Ve třídě Štěňátek se učitelé věnují všem oblastem důležitým pro rozvoj dětské osobnosti.       K dětem přistupují dle jejich individuálních potřeb, respektují práva dětí, podporují jejich přednosti a nenásilně posilují slabší stránky. Prostřednictvím témat reagují na zájem dětí, na aktuální dění kolem nás. Využívají všech dostupných možností k prožitkovému učení. Děti vedou ke kamarádství, vzájemné pomoci, důvěře a dodržování daných pravidel.