Rámcový plán akcí na 2013/2014

Srpen

 • 28.8.2013 – Schůzka s rodiči, seznámení se ŠVP Kamarádi, s řádem školy, informace k začátku školního roku 2013/2014

Září

 • 2.9.2013 – Zahájení školního roku 2013/2014 + Slavnostní otevření nového dopravního hřiště
 • 23.9.2013 – Divadlo  Šikulka – „Tři pohádky“

Říjen

 • 14.10.2013 – fotografování jednotlivců
 • 16.10 2013 – Drakiáda – odpolední společná akce s rodiči
 • 23.10.2013 – Divadélko – O začarovaném princi
 • 24.10.2013 – Logopedická depistáž

 Listopad  

 • 7.11.2013 – Divadlo Rolničky
 • 26.11.2013 – Výlet autobusem do divadla v Boleradicích
 • 27.11.2003 – „Loučení s podzimem“ – vycházka do okolí MŠ, plnění úkolů

Prosinec 

 • 4.12.2013 – „Kamarádi se těší na příchod Mikuláše“ – odpolední mikulášská nadílka v MŠ společně s rodiči + překvapení
 • 13.12.2013 v 10 hod. „Vánoční koncert ZUŠ“ v KD
 • 19.12.2013 – Dopolední posezení u stromečku s nadílkou

Leden

 • Návštěva 1.tř. s předškoláky
 • 29.1.2014 v 16 hod. – Beseda pro rodiče na téma „školní zralost“ s Mgr. Bínovou

Únor

 • Zápis do 1.tříd
 •  Maňáskové divadlo

Březen  

 • 19.3.2014 v 10:30 hod. – hudební pohádka „Perníková chaloupka“ – Musica Animae
 • Seznámení s dětskou literaturou – „Březen, měsíc knihy“ – exkurze v knihovně
 • Vítání jara

Duben 

 • Světový den země – celodenní vycházka do přírody Velkých Bílovic i se svačinkou
 • Světový den zdraví
 • 2.4.2014 – Mezinárodní den dětské knihy – týden pohádek

Květen 

 • Dopoledne s dráčkem Soptíkem“ – hasiči
 • Sportovní olympiáda – dopolední akce na hřišti
 • „Srdíčkový den“ na školní zahradě (společné tvoření s maminkami)
 • Zápis dětí do MŠ spojený s dnem otevřených dveří

Červen 

 • Výlet k oslavě dne dětí
 • 4.6.2014 Dopoledne otevřených dveří v ZUŠ
 • 25.6.2014 v 10:30 hod.  – v KD „Tajemství písniček – hudební skupina MARBO
 • Barevný týden – dle ZŠ
 • Slavnostní rozloučení se školkou „Kamarádi“ na MěÚ – noční spaní v MŠ s předškolními dětmi

 

Další kulturní a jiné akce budou do plánu zařazovány dle aktuální nabídky a přesný datum akcí bude vždy v předstihu zveřejněn.