Přejeme Vám klidné Vánoce a všechno nejlepší v roce 2021…

Děti z DFS Hrozínek a Sboreček
při MŠ Kamarádi
z Velkých Bílovic jsou smutné,
že Vás nemohou osobně potěšit, a tak Vám posílají toto video.