Pravidla v mateřské škole

Plynule se snažíme u dětí rozvíjet smysl pro kamarádství, soucítění, spolupráci, sebepoznání, lepší komunikaci, hledání společného řešení, respektování druhého. Cílem je rozvíjet u dětí komunikační schopnosti a prosociální chování. Téma je rozvržené do chodu celého roku.


Čerpáno z knihy Jsme rádi na světě, J. Wurmová, Kafomet pro MŠ 2003