Podzim s dráčkem Mráčkem

Jeden drak, potkal mrak.
Kampak letíš, dráčku?
Kdybych věděl mráčku.
Letím kam mě vítr nese,
poleť se mnou, nedáme se.
I mlč, vítr taky, občas honí mraky.