Poděkování

MŠ Kamarádi děkuje touto cestou všem sponzorům, kteří podporují činnost naší školky finančními dary. K dnešnímu dni se vybralo celkem 49.072 Kč (rodiče 35.925 Kč  a Rodičovské centrum Háďe 13.147 Kč). Velice si vážíme Vaší pomoci a průběžně Vás budeme informovat, co bylo dětem za tyto finanční dary pořízeno.