Návštěva muzea spojená s procházkou velikonočním městem