Nač má člověk smyslů pět?

Zrak, sluch, čich, chuť, hmat.
Začni se už ptát.
Co, kdy, kde, jak, proč?
Toč se světe, toč.