1.třída Koťátka 2.NP

Koťátka jsou heterogenní třída, ve které učitelé podporují aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti, vycházejí ze zájmů dětí, cíle ŠVP plní prostřednictvím řízených a částečně řízených činností a doplňují je individuálními činnostmi podle potřeby dětí. Zároveň podporují děti v samostatných činnostech. Součástí individuální práce s dětmi je i činnost logopedické asistentky. Učitelé zde s dětmi hodně zpívají, tančí a hrají na Orffovy nástroje.