Category Archives: Školní jídelna

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

Vážení rodiče a strávníci,

z důvodu stále rostoucích cen potravin a jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny obědů pro strávníky školní jídelny.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005. Sb.

Prosíme rodiče o kontrolu a navýšení plateb v bance. Navýšení cen je platné od 1. března 2023.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení ŠJ

Informace ze ŠJ

Rodiče dětí, které NEBUDOU v červenci navštěvovat mateřskou školu, si musí ve školní jídelně odhlásit stravování. Pokud tak neučiní, strava jim bude automaticky účtována.

 

Bělochová Adéla – vedoucí školní jídelny

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY


Od 10.5.2021 jsou ke stravování nahlášeny všechny děti bez výjimky,
pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí, žádáme Vás,
abyste si stravu odhlásili ve Školní jídelně.

Za ŠJ Adéla Bělochová (vedoucí stravování)

Upozornění

Přihlášku ke stravování pro školní rok 2020/2021
musí odevzdat všechny děti (znovu i ty, které již MŠ navštěvují) do 31.srpna 2020.
Děkujeme :-).

Info pro rodiče – stravování

Vážení rodiče,
pokud předpokládáte, že Vaše dítě nastoupí docházku 25.5.2020, je nutné nahlásit si ve školní jídelně stravu do 19.5.2020.Prosím upřesnit dopolední a celodenní stravu. 
 
Protože je provoz v kanceláři školní jídelny omezen, přihlášku pošlete mailem belochova@zsvelkebilovice.cz.  Případná změna se musí vždy hlásit den předem ve školní jídelně.
 
 
Děkujeme. 
Bělochová Adéla

Změna ceny za obědy

Pozor, nový ceník obědů
platný od 1. března 2020 najdete zde