5.třída Berušky 2.NP

Děti ve třídě Berušky jsou rozvíjeny ve všech oblastech potřebných k rozvoji jejich osobnosti. Pracují s rozmanitými materiály, technikami, pracovními listy a přírodninami. Jsou vedeny k prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou.Režim dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity. Ve třídě jsou podporovány činnosti venku.