Naše školka

Šifrovaná pro malé dobrodruhy

Logopedie

Ve čtvrtek 20.10.2022 proběhne
v naší školce
logopedická depistáž 
vedená logopedkami z 
SPC Hodonín.

Prosíme rodiče, kteří mají o toto vyšetření zájem,
aby svoje dítě zapsali
na formulář uložený u paní učitelky ve třídě.

Děti, které jsou již v péči jiného logopeda, nebo logopedky již není třeba vyšetřovat.

V knihovně

V knihovně 2

Sklízíme ovoce a zeleninu

Julie a Tereza mají narozeniny…

Na návštěvě v knihovně

Návštěva v knihovně