Zápisy mateřských škol 2021/2022 – info pro rodiče po celou dobu před zápisem

Podávání přihlášek pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19, stanovuji tuto organizaci zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Přihlášky je možné podávat v období od 2. května 2021 do 16. května 2021 a to:

  • do datové schránky mp4k3q2
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním do Mateřské školy dne 7. května 2021 (pátek) v době od 8.00 – 16.00 hodin, při respektování stanovených epidemiologických opatřeních, bez osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole.

Přihláška a její přílohy (evidenční list a dohodu o docházce) k předškolnímu vzdělávání jsou volně dostupné na webových stránkách www.mskamaradi.cz. Osobní vyzvednutí tiskopisů bude připravené u vchodu do mateřské školy dne 19. dubna 2021 (pondělí) v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost doloží potvrzením od dětského lékaře, v jehož evidenci dítě je.

 Povinné přílohy přihlášky:

·         kopie rodného listu