Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Velké Bílovice

Vzhledem k vydanému opatření ministerstvem školství ze dne 18.3.2020 proběhne zápis dětí do 1.tříd pouze elektronickou či písemnou formou bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí.

V prvním dubnovém týdnu obdržíte poštou dopis se:

  1. žádostí o přijetí dítěte – prosím doplnit jméno a příjmení žadatele, žádost podepsat
  1. tiskopisem o přidělení registračního čísla – ten si ponecháte

Žádost zašlete na ředitelství školy formou, kterou si zvolíte

  1. datovou schránkou školy – 3y3mtxr
  2. elektronickou poštou s elektronickým podpisem (obyčejný mail se scanem žádosti nestačí) 
  3. poštou

nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020 

Odklad školní docházky

Pokud uvažujte o podání žádosti o odklad školní docházky je potřeba si žádost z webu základní školy vytisknout, vyplnit, podepsat a s případnými přílohami (pokud již máte) poslat poštou do školy nejlépe v termínu 7. – 9. dubna 2020. V případě potřeby volejte 515 552 801 nebo 723 607 632.