Uzavření MŠ Kamarádi


Na základě rozhodnutí vlády České republiky je od 1. března 2021 Mateřská škola Kamarádi

UZAVŘENA

Důvodem uzavření mateřské školy je nepříznivá epidemiologická situace v šíření nemoci COVID -19. O obnovení provozu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Po dobu uzavření mateřské školy mohou rodiče využít ošetřovné. Podrobné informace o ošetřovném můžete získat zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem předškolním dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Materiály k distančnímu vzdělávání budou individuálně zasílány na e-mailové adresy zákonných zástupců. Pro všechny děti budou zpřístupněné na stránkách školky www.mskamaradi.cz

Věříme, že tuto situaci společně zvládneme. V případě dotazů se obracejte na tel. 733 339 057.


Logopedie až do odvolání odpadá!!!