Usnesení RM týkající uzavření MŠ v době letních prázdnin 2022


Rada města schvaluje uzavření
Mateřské školy Velké Bílovice
v době letních prázdnin
od 1.8.2022
do 
31.8.2022.