Upozornění

Přihlášku ke stravování pro školní rok 2020/2021
musí odevzdat všechny děti (znovu i ty, které již MŠ navštěvují) do 31.srpna 2020.
Děkujeme :-).