Společné fotografování

Ve čtvrtek 3.6.2021 od  9:30 hod. 
proběhne v naší školce
společné fotografování tříd.