Stravné a školné

Celodenní nebo polodenní strava je zajišťována automaticky na celý měsíc. Pokud dítě chybí, jsou rodiče povinní odhlásit stravu. Obědy se odhlašují nejpozději den dopředu do 14:00 hodin. Jestliže dítě ráno onemocní, oběd již nelze odhlásit a vyzvednete si ho v 11:30 v MŠ. Odhlásit školní docházku ve školce ovšem neznamená odhlášení ze školní jídelny.

Prosím volejte (515 552 804, 776 310 968 – odhlašování obědů) nebo posílejte e-mailem (belochova@zsvelkebilovice.cz) tuto změnu i do školní jídelny. Nestačí jen nahlásit absenci paní učitelce.

Odkaz na stránky školy a školní jídelny: www.zsvelkebilovice.cz

Obědy se platí zálohově měsíc dopředu.  Jinak se hradí poplatek 40,- Kč z prodlení. Obědy se vydávají dětem přímo ve školce. Při nemoci je možnost si pro oběd přijít pouze první den nemoci do MŠ. Neodhlásíte-li stravu (všechny neodebrané obědy),  doplatíte ji do plné výše dle kalkulace platné v daném období.

Platby obědů se provádí trvalým příkazem na účet 1382032319/0800 u České spořitelny vždy k 20. dnu měsíc dopředu (např. 20.8. na měsíc září). K platbám je důležitý variabilní symbol a to je Vaše číslo domu. Mimořádně hotově – v kanceláři ŠJ – a to každý den od 8.00 – 14.00 hodin.

Strávníci do 6 let – MŠ

Celodenní strava 35,-
Polodenní strava 29,-

Strávníci do 7 – 10 let – MŠ

Celodenní strava 37,-
Polodenní strava 31,-

Školné

Platby na účet 256219620/0300 u Československé obchodní banky.

400,- Kč
260,- Kč (školné pro děti se čtyřhodinovou docházkou)

Kontaktní údaje MŠ