Oznámení pro rodiče

Od 1. září 2021 bude
MŠ v provozu

od 6:00 do 16:00 hod.