6.třída Myšičky 1.NP

Učitelé se snaží děti rozvíjet hlavně po stránce výtvarné, ale podporují jejich rozvoj i v ostatních oblastech. Děti se věnují zpěvu, tanečním hrám a hře na Orffovy hudební nástroje. Pracují s různými výtvarnými technikami a materiály. Fyzickou zdatnost a hrubou motoriku těla učitelé podporují různými sportovními a pohybovými činnostmi. Děti vedou ke kamarádským vztahům, k vnímání krásy přírody a správnému chování v ní.