Logopedie

Informace pro rodiče
Logopedie s paní Mgr. Vizdalovou začne
v pátek 14.10.2022
Časy si zapište na dokumentu u u ředitelny.

Děkujeme 🙂