INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY


Od 10.5.2021 jsou ke stravování nahlášeny všechny děti bez výjimky,
pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí, žádáme Vás,
abyste si stravu odhlásili ve Školní jídelně.

Za ŠJ Adéla Bělochová (vedoucí stravování)