Informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
v březnu 2021 se přesouvá do dalšího měsíce, případně Vám bude vrácena.