Informace k obnovení provozu

Vážení rodiče, 

na základě vyhodnocených dotazníků a po projednání se zřizovatelem Vám sdělujeme, že provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 bude obnoven dne 25. května 2020. Provoz bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který bude respektovat veškerá epidemiologická hlediska vycházející ze stanoviska ministerstva zdravotnictví (zvýšené požadavky na osobní hygienu, osobní kontakt, stravování). Pokyny, které bude nutné dodržet při obnovené docházce dětí, zveřejníme na tomto místě nejpozději sedm dní před otevřením mateřské školy.

Úhrada školného

Vzhledem k aktuální situaci Vám tímto sděluji, že děti, které již v tomto školním roce 2019/2020 nenastoupí do MŠ, budou osvobozeny od úplaty školného za předškolní vzdělávání v MŠ (duben až srpen 2020). Podmínkou pro osvobození od úplaty je písemná žádost podaná zákonným zástupcem. Žádosti vhazujte do schránky u vchodu do MŠ.

V březnu bylo školné dle směrnice č.1/2019 zkráceno na polovinu, v dubnu školné nebylo účtováno a vámi zaslané prostředky se přesouvají do dalších měsíců. Úhrada za květen bude krácena na polovinu.

Děkujeme Vám za pochopení, společně to zvládneme :-).

Velké Bílovice 30. 4. 2020 

                                   Kropáčová Anna, ředitelka školy