Hurá jsou tu prázdniny…

Přejeme všem
krásné letní prázdniny,
šťastné cesty a návraty
a hlavně žádná zranění!
Těšíme se na nové kamarády
a v září na shledanou…