Děti ze třídy U myšiček zdolávaly olympijské disciplíny