Den učitelů

V České republice slavíme Den učitelů každoročně 28.března, kdy oslavujeme výročí narození Jana Amose Komenského. Z jeho učení a systému školství je čerpáno dodnes. Komenský prosazoval školu hrou, názornost a aktivitu, individuální přístup a pozitivní atmosféru ve třídě.

Přejeme všem pedagogickým pracovníkům, ale také rodičům, kteří v této nelehké době často dětem pomáhají s úkoly, hodně zdraví a pevné nervy.

Přeje vedení MŠ Kamarádi