Den učitelů

28. března si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tento den patří všem pedagogům a slavíme ho jako Den učitelů. Chtěla bych proto poděkovat všem kolegyním za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti dělají.  Práce všech učitelů a učitelek je náročná, má veselé i těžké chvíle. A proto Vám chci ze srdce popřát, aby se ty těžké chvíle z Vašeho povolání vytratily a aby ty veselé chvíle převažovaly a bylo jich co nejvíc.

Anna Kropáčová, ředitelka MŠ Kamarádi