Naše školka

Informace pro rodiče

Usnesení RM

  • Rada města schvaluje obnovení provozu Mateřské školy Velké Bílovice ode dne 25. 5. 2020 za předpokladu
    dodržení aktuálních hygienických opatření proti šíření nákazy novým koronavirem
  • Rada města rozhodla na základě dotazníkového šetření o uzavření provozu Mateřské školy Velké Bílovice ve
    dnech 10. až 31. 8. 2020 z důvodu letních prázdnin

Dokument najdete zde.

Dokumenty k nástupu dítěte do MŠ

Níže uvedené dokumenty jsou nutné při nástupu dítěte do MŠ. Prosíme rodiče o stáhnutí dokumentů, vyplnění a při nástupu o odevzdání paní učitelce. Děkujeme :-). 

 

Info pro rodiče – stravování

Vážení rodiče,
pokud předpokládáte, že Vaše dítě nastoupí docházku 25.5.2020, je nutné nahlásit si ve školní jídelně stravu do 19.5.2020.Prosím upřesnit dopolední a celodenní stravu. 
 
Protože je provoz v kanceláři školní jídelny omezen, přihlášku pošlete mailem belochova@zsvelkebilovice.cz.  Případná změna se musí vždy hlásit den předem ve školní jídelně.
 
 
Děkujeme. 
Bělochová Adéla

Informace k obnovení provozu

Vážení rodiče, 

na základě vyhodnocených dotazníků a po projednání se zřizovatelem Vám sdělujeme, že provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 bude obnoven dne 25. května 2020. Provoz bude vycházet z metodického pokynu MŠMT, který bude respektovat veškerá epidemiologická hlediska vycházející ze stanoviska ministerstva zdravotnictví (zvýšené požadavky na osobní hygienu, osobní kontakt, stravování). Pokyny, které bude nutné dodržet při obnovené docházce dětí, zveřejníme na tomto místě nejpozději sedm dní před otevřením mateřské školy.

Úhrada školného

Vzhledem k aktuální situaci Vám tímto sděluji, že děti, které již v tomto školním roce 2019/2020 nenastoupí do MŠ, budou osvobozeny od úplaty školného za předškolní vzdělávání v MŠ (duben až srpen 2020). Podmínkou pro osvobození od úplaty je písemná žádost podaná zákonným zástupcem. Žádosti vhazujte do schránky u vchodu do MŠ.

V březnu bylo školné dle směrnice č.1/2019 zkráceno na polovinu, v dubnu školné nebylo účtováno a vámi zaslané prostředky se přesouvají do dalších měsíců. Úhrada za květen bude krácena na polovinu.

Děkujeme Vám za pochopení, společně to zvládneme :-).

Velké Bílovice 30. 4. 2020 

                                   Kropáčová Anna, ředitelka školy

Pracovní listy pro předškoláky

Na tomto místě, budou pro rodiče předškoláků po dobu mimořádného stavu v souvislosti s COVID-19 pravidelně vždy v pondělí nebo v úterý k dispozici pracovní listy k vypracování. Budeme rády, když nám je školáčci po návratu do školky přinesou k nahlédnutí. :). A pracovat s nimi můžou i mladší kamarádi :).

Pozvánka – talentové zkoušky